Sla navigatie over.
HU

KLEINE VERHALEN

 

De geruchtenmachine

 

Dit is de plek voor

An anthropological introduction to YouTube

De antropologische kijk op You Tube door Michael Wesch (2008) is al ver over de 1.000.000 keer bekeken en geeft je een indruk van de kracht en betekenis van het Internet voor het 'persoonlijke verhaal. Bekijk de video hier.

The machine is us/ing us

Een ander erg interessant filmpje van dezelfde maker (2007) over de macht van het (digitale) medium is te zien op deze link

N.B.: Kijk voor oefeningen en literatuursuggesties bij de link: Oefenmateriaal

Sociale media en Social Work

Klik op de presentatie van Albert Visser (1) respectievelijk op de presentatie van Kees van Haaster (2).

N.b.: Achter de dia's van de presentatie van Kees van Haaster zitten meer dia's verborgen. Door in een dia te klikken op een gegeven link (afwijkende kleur en onderstreping) krijgt u extra informatie over dat deelonderwerp. Door gebruik te maken van de knop Esc op uw toetsenbord, keert u terug naar de hoofddia in de presentatie.

1 Sociale Media: de 'killer application' voor ICT

door Albert Visser


2 Sociale Media zijn kennisbronnen voor Social Work

door Kees van Haaster.

Hieronder volgt een toelichting uit de congresfolder over de bijdrage op het congres Being There van 15 mei 2008 in de Jaarbeurs

Toelichting bij de presentaties Sociale Media

Wat kunnen nieuwe sociale media betekenen voor een revitalisering sociale beroepen? Welke nieuwe competenties vraagt dat van sociale professionals? Kan de performance in de sociale beroepspraktijk worden verbeterd door een stimulerend gebruik van moderne sociale media?
Moderne digitale media als digitale vertellingen en games openen nieuwe mogelijkheden om de interpretatieruimte in sociale contexten te onderzoeken op opties, vragen en verklaringsmogelijkheden. Ze stellen mensen op allerlei niveaus in staat om ervaringen uit de ‘levende wereld’ en te verwerken tot multimediale representaties en verhalen over de persoonlijke beleving in de ‘verhalenwereld’. Toekomstscenario’s uit de ‘gedroomde wereld’ kunnen als digitale vertellingen of als games op een aantrekkelijke en veilige manier worden uitgeprobeerd. Daarmee kunnen professionals nieuwe vormen van positive social design inzetten ten behoeve van sociale en individuele veranderingen en ontwikkelingstrajecten.
In dit symposium worden verschillende voorbeelden gedemonstreerd van toepassingen van nieuwe media. De nadruk ligt daarbij niet op de ontwikkeling van technologie (care technology), maar om de inzet van bestaande middelen die in de samenleving al breed worden gebruikt, zoals het maken en uitwisselen van digitale vertellingen, filmpjes en games.
Sociale professionals werken aan een brede ‘alfabetisering’ en meertaligheid (beeld, tekst, geluid) en zoeken voortdurend naar passende interpretatietechnieken bij gesprekken, dialogen en doelgroepcommunicatie. Dit discursieve karakter vraagt om inleving, verbeelding, en de projectie van toekomstperspectieven. Deze zijn te vinden in de verhalen van mensen in de sociale beroepscontext. Sociale verhalen zijn, met al hun onderlinge tegenstellingen en tegenstrijdigheden, nuttig voor het in beeld brengen van ontwikkelingswensen en waargenomen belangen als verklaringswaarden van gebeurtenissen of als uitingen van zelfbesef of beeldvorming.
In het besef dat de beleving van ervaringen al verandert door het beschrijven ervan en dat de uitwisseling en de dialoog van persoonlijke belevingen kunnen leiden tot meer onderling begrip, bieden moderne sociale media veel mogelijkheden voor ontwikkelingsgerichte interventies.

Top

Narrativity and Multimodality in Social Work

In Mayer, I., Mastik, H., (eds), 2007, Learning and Organizing through Gaming and Simulation, Proceedings of ISAGA 2007, Eburon, Delft

Top

Verontrustende vragen

Onder de noemer Sociaal Digitaal vinden verschillende activiteiten in Nederland plaats. Ze zijn voor sociale beroepen interessant omdat het gaat om het volgen, initiëren en stimuleren van ICT-toepassingen en ICT-inzet voor sociale diensten, hulpverlening, zorg en sociale activiteiten.

In een serie masterclass-bijeenkomsten onder leiding van lector Bert Mulder (Haagse Hogeschool) zijn prikkelende vergezichten geopend op grote maatschappelijke en culturele ontwikkelingen, waar moderne informatietechnologie en kennisontwikkeling door beïnvloed worden. Uit deze vergezichten is een hoeveelheid verontrustende vragen voortgekomen die we u hier graag laten zien in een diavoorstelling.

Klik hier om de verontrustende vragen te bekijken.

Als uw score* boven de 10 uitkomt, bent u uitzonderlijk begaafd of gelukkig in uw werk. Ligt uw score tussen de 5 en 10, dan wordt het tijd om eens goed na te denken welke bijscholing of deskundigheidsbevordering u nodig hebt om uw werk op een aanvaardbaar moreel niveau te brengen. Ligt uw score onder de 5 dan krijgt u het advies uit te zien naar ander werk.

*score: u mag zelf bepalen wat de spelregels zijn, maar wel eerlijk spelen hoor!

Top

ICT en de nieuwe generatie

Bekijk dit filmpje eens. Het is een inspirerend verhaal over podcasts, blogs en wiki’s, zelfs wanneer je absoluut niet weet wat dit zijn. Het wordt duidelijk wanneer je dit filmpje (van You Tube) bekijkt. Cathy Cassidy van de West Mount School vertelt over haar ervaringen als lerares, de kinderen vertellen erover en ook het perspectief van ouders komt aan bod. Een vader vertelt hoe leuk het is om vanaf zijn werkplek af en toe eens te kijken wat de kinderen op dat moment doen og gedaan hebben. Wat kinderen maken, schrijven en denken kunnen ze nu delen met een veel groter publiek dan alleen de klassenlerares, hun ouders, of medeleerlingen. Ze krijgen nu reacties op hun werk vanuit allerlei plaatsen op aarde.

Top

Van verhalen naar simulaties

In het project Leren in een Virtuele Wereld (met financiering van het fonds "Maatschappelijke Sectoren en ICT") worden multi-user online simulaties ontworpen door een groep samenwerkende universiteiten en hogescholen. Zie de projectsite van Cyberdam. In multi-user online simulaties spelen studenten (of praktijkdeskundigen) beroepsrollen in een realistische situatie uit de beroepspraktijk. Samen lossen zij problemen of of zoeken ze naar opties en uitwegen uit lastige dilemma's. Een van de virtuele beroepsomgevingen is de stad Digidam. Deze stad is speciaal ontwikkeld voor sociale beroepen. In Digidam bevinden zich allerlei relevante characters, objecten en rollen. Narratieve benaderingen (verhalen) vormen een bijna vanzelfsprekend aanknopingspunt voor simulaties in de digitale stad Digidam. De verschillende aandachtspunten en stappen worden zichtbaar in: Scenario voor een simulatie {n.b.: sommige woorden in het plaatje zijn aanklikbaar en geven na selectie meer uitleg}. Om een beeld te krijgen van hoe gewerkt wordt aan een educatief ontwerp voor een simulatie, kunt u een kijkje nemen op educatief ontwerp.

Top

Narrativiteit op het worldwideweb

Ken je het project A milion penguins? Het is een mooi voorbeeld van social networking en het exploreren van de wijsheid van het web (wisdom of the crowds - crowdsourcing). Het gezamenlijk schrijven van een boek op het web. Klik hier om er meer over te lezen.

Een ander voorbeeld is het project Oldton. Tim Wright is intiatiefnemer en bouwer van dit project dat een gemeenschappelijke constructie van verhalen mogelijk maakt in een virtueel stadje Oldton.

Top

Help! Ik kom er alleen niet uit hoor!

Het valt niet altijd mee om met de PC om te gaan. Hoe vaak hebben we de helpdesk nodig om vooruit te komen met de nieuwe media? Toch is dit niet nieuw. Wie herinnert zich nog het gedoe toen we voor het eerst met boeken moesten leren werken? Om uw geheugen op te frissen klik hier.

Top

Kleine verhalen, grote betekenissen

Voor het symposium Kleine verhalen, grote betekenissen (Hogeschool Utrecht, 2006) zijn onder de deelnemers kenmerkende citaten uit de eigen onderwijs- of beroepspraktijk verzameld. Achter elk citaat gaat een verhaal schuil. Het kan gaan over schokkende gebeurtenissen, transformerende inzichten, beslissende ervaringen. Deze verhalen zijn door de deelnemers aan elkaar uitgewisseld tijdens een "high tea". De citaten zijn op deze pagina te bekijken, los van hun context. Het zijn ontheemde citaten, omdat de vertellingen achter de citaten er niet bij zijn gegeven. De verteller ontbreekt. Iedereen die de citaten of stellingen bekijkt, zal aan elke uitspraak een eigen interpretatie kunnen geven. Wellicht een andere dan die van de (anonieme) maker van het citaat.

Voor een impressie van deze citaten klikt u hier.

 
Site Meter