Sla navigatie over.
HU

KLEINE VERHALEN

 

Het boek

Afbeelding van de voorkant van het boek

Kleine verhalen

Narrativiteit met multimedia in sociale beroepen

 

Kees J.M. van Haaster

 

Een uitgave van Uitgeverij Coutinho, Bussum (2006)

ISBN-10 90 469 0021 5
ISBN-13 978 90 369 0021 5
NUR 752

Dit boek gaat over het maken van persoonlijke kleine of grote verhalen, onaffe verhalen, levensverhalen. Belangrijke, maar kleine verhalen, als tegenhanger van grote verhalen. Kleine verhalen hebben vaak diepe persoonlijke betekenissen. Veel nieuwe digitale middelen maken het mogelijk deze verhalen als digitale vertellingen vorm te geven en uit te wisselen met anderen, eventueel via het wereldwijde web.

Kleine verhalen kunnen diep wortelen in persoonlijke levensgeschiedenissen. Voor professionals in sociale beroepen vormen deze verhalen bijzondere aanknopingspunten om hun cliënten te helpen ruimte te creëren voor verandering en groei. In een verhaal kun je immers spelen met verwachtingen, scenario's, rollen en decors.
In dit boek zet de auteur op een gedegen manier uiteen hoe professionals kunnen werken vanuit de narratieve benadering. Hij legt uit hoe ze cliënten kunnen helpen hun verhaal vorm te geven met de handige multimediale technieken van digital storytelling en hoe ze gebruik kunnen maken van de uitwisseling van de vertellingen en de dialoog daarover.
Het boek bevat veel opdrachten waarmee de beginnende social worker kan oefenen in het werken vanuit de narratieve benadering.

Verkorte inhoudsopgave:

1 Kleine verhalen in mensgerichte beroepen
2 Narrativiteit en multimedia
3 Narratieve ruimte
4 Dialogische ruimte

Summary in English

 
Site Meter