Sla navigatie over.
HU

KLEINE VERHALEN

 

Handige links naar webadressen voor:

Cross media
Cultuur
Digital storytelling
Ict en samenleving
Kracht van verhalen
Onderwijs en edcuatie
Onderzoek
Opvoeding en gezin
Reminiscentie
Sociale verhalen
Verteltheater
Volksverhalen

Kijk ook op de Portal Social Work
Bezoek de site van Het Samenspeelconcept
Bekijk de site van Denken en doen. Ontwerpen en programmeren in het sociale domein

Soort Adres inhoud

Cross Media

www.moleskinerie.com 1000Stories is een project van het Goethe instituut. Een Amerikaan en een Duitser trekken dwars door elkaars Homeland/Heimat en brengen hun ervaringen als een reeks miniportretten in een 'real life' documentaire op Internet.
www.momentshowing.net Momentshowing: het vastleggen van momenten in videobeelden met beperkt of zonder stemcommentaar. Hoe mensen van over de hele wereld hun wereld bekijken. Met uitgebreide 'tools' en 'resources'.
/www.videomagazijn.org Website van Peter Westenberg. Bekijk in de bibliotheek (library) de site van World Wide Westwijk.: een verhalen en filmverzameling over Westwijk in Vlaardingen
www.ideaforfree.nl Een internationale verzamelplaats voor creativiteit en goede ideeën (plus daar iets mee doen!).
www.tussentaalenbeeld.nl Alles over taal, beeld en beeldtaal
www.cut-n-paste.nl De communicatie van mensen binnen de digitale (mobiele) netwerksamenleving.
http://www.xs4all.nl/%7emaxb/eye.htm#32 Eye, the international review of graphic design. Gedachten over grafisch ontwerp en visuele communicatie.
www.lovecontrol.nl† On line documentaires over liefde en relaties.
http://www.omroep.nl/nps/pitch/muziek/williams.htm Over de beroemde componist van filmmuziek. Met een filmfragment uit Pitch over filmmuziek, waarin ook Hennie Vrienten iets vertelt over de werking van muziek.
http://www.tele-tap.net/teletours/† Unieke stadswandelingen
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/
photo/blackhistory/main.htm
U-Street in Focus. Een prachtig voorbeeld van wat de combinatie van Cross Media vermag.
www.fabchannel.com "Live concerten" op Fabchannel
www.submarine.nl† Voorbeelden van Nederlandse Cross Media projecten

Cultuur

http://www.imagineic.nl/† Door gebruik te maken van oral history en ICT verzamelt Imagine IC verhalen over migratiegeschiedenis en eigentijdse culturele diversiteit. Op deze manier presenteren migranten een eigen visie op hun leven in Nederland.†
http://www.imaginarymuseum.org/ Op de site van Tjebbe van Tijen vind je de Amsterdam Imaginary Museum Projects.
http://www.bbc.co.uk/wales/capturewales/ Capture Wales. Een serie etnografische verhalen, een vorm van oral history
www.commanet.org Community archives (UK). Enorm veel foto's van het cultureel erfgoed. Ook ondersteuning van culturele groepen.Biedt software (not for profit).
http://www.catholicinsider.com/† Father Roderick takes you on a journey of discovery through the fascinating world of the Catholic Church.

Digital Storytelling

http://users.belgacom.net/citaten/c.htm† Elk verhaal heeft een kern, een haak waaraan het verhaal is opgehangen, een statement of een stellingname. Die kern kan je meestal samenvatten in een korte zin. Citaten kunnen, omgekeerd,† gebruikt worden om verhalen te bedenken of om verhalen op te halen uit de herinnering.
www.dramatica.com/ Hulpmiddelen (o.a. software) voor de ondersteuning van verhalenschrijvers. Veel informatie over hoe je een geod verhaal schrijft (zie het theorie gedeelte)
www.timsheppard.co.uk/story/† Artikelen, links vragen en antwoorden over de verteltraditie en de kunst van verhalen vertellen.
http://www.storycenter.org/†† Begeleiding bij digitale vertellingen met o.a. een kookboek, ICT en samenleving adviezen, enz.
http://www.storycenter.org/ Center for Digital Storytelling. Overzicht van bronnen en activiteiten van het Center
http://tech-head.com/dstory.htm Een verzameling URL's naar websites betreffende digital storytelling is te vinden bij Tech Head Stories.
http://falcon.jmu.edu/~ramseyil/storyhandbook.htm Het on line handboek voor digital storytelling: hoe te beginnen, hoe te vinden en hoe te vertellen.
http://www.ade-communities.nl/portal/cmps_index.php Op deze pagina zie je links het site menu en de vierde optie daarvan is de link naar het Digital Storytelling forum
http://www.youtube.com/ Broadcast yourself...Maak je eigen filmpje en plaats het hier. Grappige, melige en interessante filmpjes.
http://www.storytellingcenter.com/ StoryNet, U.S. Storytelling netwerk.
http://www.inms.umn.edu/Elements/index.php The elements of digital storytelling. Een onderzoek naar de elementen van digital storytelling
www.digitalstorytelling.hu.nl De site van de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht over digital storytelling
http://www.sainsbury.org/portfolio/hnd/
video/urban/storyboard.html
Voorbeeld van een Storyboard met ook de uitwerking als filmpje.

ICT en samenleving-

http://www2.eur.nl/fw/hyper/odyssee.htmll De website van Cyberspace Odyssee van Jos de Mul
http://213.232.94.135/dv/content.php?content.57 Handleiding Apple/Mcintosh iLife
http://www.apple.com/ilife/imovie/explore.html Handleiding Apple/Mcintosh iMovie
http://www.microsoft.com/netherlands/windowsxp/
moviemaker/default.aspx
Handleiding Windows Movie Maker
www.atomiclearning.com Tutorials, downloads, zeer uitgebreid
http://www.informatiewerkplaats.nl/ De InformatieWerkPlaats is een werkplaats voor de informatiesamenleving. Bert Mulder is oprichter en lector Informatie, Technologie en Samenleving van de Haagse Hogeschool.

Kracht van verhalen

http://www.disk-arbeidspastoraat.nl/obartikel19.htm#top Arbeidspastoraat. Werken met verhalen om levenslessen en gebeurtenissen te verklaren.
http://www.waag.org/verhalentafel/ De verhalentafel, Waag Society. Een bekroond project waarin met filmpjes herinneringen worden opgehaald. Surf direct naar de galerie van mooie verhalen
http://www.nieuwstoen.nl/video/index_video.html Oude verhalen uit de wijk Strijp in Eindhoven
www.ci.rvu.nl Je levenslijn uitzetten in de toekomst. Construeer je eigen levensverhaal en ervaar wat dit betekent voor het bereiken van je doelen.

Onderwijs en Educatie

www.docschool.nl†† De portal van het uitgebreide scholierenprogramma van IDFA (International Documentary Filmfestival Amsterdam)†
www.storyarts.org De website van Heather Forest Over verhalen vertellen in Onderwijs en Educatie, voor lesplannen, uitwisseling leerplanontwikkeling. Verteltheater, bibliotheek
http://www.waarden.org/† De website Waarden & Normen van Hogeschool Windesheim. Lesmateriaal rmet voorbeeldverhalen, spelen, liederen en links†
http://www.storyarts.org/classroom/index.html Storytelling in the classroom. Achtergronden en voorbeelden
http://www.schooltv.nl/vertellen/index.jsp Teleact.NOT: vertel je verhaal. Handleiding voor leerkrachten
http://www.schooltv.nl/vertellen/ Vertellen in het VMBO- Vertel je verhaal
www.scratchworx.waag.org Voor Expressiegericht kunst- en cultuurOnderwijs en Educatie. Spelen met samples van beeld en muziek/geluid.†

Onderzoek

http://www.research.ibm.com/knowsoc/index.html† The Knowledge Socialization Project at IBM Research. Helpt je creativiteit op weg. Stories, prototypes, onderzoek, enz., enz.
http://www.geocities.com/johngoedee/ Verhalen in organisaties / Narrative interviewing / Dataverzameling.

Opvoeding en gezin

http://home.hetnet.nl/~accede/ Mooie stukken over luisteren. Veel materiaal vanuit christelijk sociaal werk
www.ouders.nl De website van Ouders Online. Zeer druk bezocht en veel informatie van Zwanger worden tot Opvoeding en (het nieuwe) Huishouden

Reminiscentie

http://www.tijdgeest.nl/ De geschiedenis van de huidige en voorbije generaties tot leven brengen.
http://www.trimbos.nl/default2.html† De site van het Trimbos Instituut in Utrecht geeft informatie over projecten
www.ikherinnermij.nl† Een Multi Media programma voor hulpverlening. Met softwareprogramma
www.verhalentafel.nl Een project van Waag Society. Amsterdam
http://www.age-exchange.org.uk/† Grote organisatie in UK voor reminicentie. Uitwisselingen met scholen, museum, projecten, tentoonstellingen. Mapping Memories - Geheugentraining
http://www.grootmoeders.nl/† Het huis van mijn grootmoeder. Hier kun je verhalen en impressies plaatsen die je van je grootmoeder hebt gehoord.
http://www.reminiscentie.nl/ Over reminiscentie en veel verwante links als projecten en voorbeelden van verhalen
www.verhalenvanvroeger.nl Stichting Tijdgeest: herinneringen van ouderen vormen het uitgangspunt en de praktijk van verhalen vertellen†
http://www.pluspuntrotterdam.nl/† Verhalenderwijs langs ouderenorganisaties in Rotterdam en omstreken. Intergenerationeel en intercultureel.

Sociale verhalen

http://www.seniorweb.nl/jongenoud/
commaproefprojecten.asp†
Cross Media. ©OMMA is een uniek multimedia project dat verbanden legt tussen cultuurgeschiedenis en nieuwe informatie- en communicatietechnologie, tussen 'oral history' en multimedia.†
www.narrativeapproaches.com† Jeugdzorg en jeugdwerk met een narratieve benadering. O.a. het project Deep Wounds
www.portrettensocialwork.hu.nl CliŽntenportretten voor het domein Social Work, opgesteld door studenten van de FMR - HU.†
www.geheugenvanalmere.nl Almeerders vertellen hun verhalen. Vertellers maken hun stad.
www.geheugenvanoost.nl Bewoners van Amerstedam Oost vertellen hun verhalen.
http://www.oralhistory.org.uk/resources/ Britse Oral History - Breed voor Engelstalige landen.
http://www.litteken.net/† Eerst Hulp bij Herinneringen. Het littekenarchief bevat honderden fotoís met verhalen†
www.360degrees.org Gevangenen vertellen over wat ze anderen hebben aangedaan. Met panorama opnamen, tijdbalk en informatie over gevangenissen door de eeuwen heen.
www.geheugenvanwest.nl Interactief en cultuurhistorisch over de tuinsteden van Amsterdam West (Geuzenveld/Slotermeer)
www.geheugenvannederland.nl Onderdeel van "Het geheugen van Nederland": een verzameling illustraties, fotoís, teksten, films, audiofragmenten, uit collecties van Nederlandse culturele instellingen.
http://www.valeriemates.com/storysites.html Samen een verhaal schrijven. Interactief.
http://www.lombox.nl/index.html Wijkwebsite van Lombok (Utrecht) met geschiedenis, bewonersverhalen en geluiden.†
www.sociaalverhaal.nl Een project van de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Utrecht.†
http://homepages.hvu.nl/kees.vanhaaster/
Portal%20SW/Sociale%20Verhalen.htm†
De pagina Sociale Verhalen van de Portal Social Work
www.kijkstad.nl Een virtuele ontmoetingsplaats voor jongeren - vaak met een handicap - die meer in symbolen, beelen, pictogramma, dan met tekst (willen) communiceren.

Verteltheater

www.verteltheater.nl Educatieve projecten voor verlengde schooldag en Vmbo
http://www.pjtss.net/ring/index.html Een ring van websites, bronnen voor vertellen en verteltheater
www,nationaleverteldagen.nl Site van het jaarlijkse festival
www.stichtingvertellen.nl Het bevorderen van vertellen en verhalen.
www.verhalenvertellensterkverhaal.nl Site van een verhalenverteller

Volksverhalen

http://www.progettoanchise.com/ Een Europees project waaraan ook Wijk aan Zee deelneemt.
www.verhalen.pagina.nl Een verzameling links op het gebied van verhalen
www.verhalen.startkabel.nl† Een verzameling links op het gebied van verhalen
www.verhalenbank.nl Tienduizenden verhalen, sprookjes, sagen, legenden, moppen, raadsels enz.
www.volksverhalenbank.be Vlaamse volksverhalen
http://www.cultural-village.com Het Europese project Cultural Village of Europe.
 
Site Meter